Egen bryggplats i Dalsbruk

Egen bryggplats i Dalsbruk

Bryggplatser med gångbar sidobom eller akterboj, kameraövervakning och tillgång till el, vatten och septitömning.