Coronavirus

Coronavirus fallen fortsätter tyvärr öka i antal och för att skydda våra kunder, arbetstagare och samarbetspartners har också vi på DB Marina och D-marin gjort några praktiska förändringar i vår verksamhet. På detta sätt strävar vi till att kunna erbjuda möjligast bra service och garantera en fortlöpande verksamhet.

Vi tar situationen på allvar och har gett instruktioner till vår personal. Vi vill försäkra oss om att du som kund får din båt sjösatt enligt tidigare överenskommelse samt övriga beställda arbeten utförda. Den mest hektiska tiden på året knackar just nu på dörren och därför har vi beslutet att tillsvidare inte ta emot besökare på varvet. Vi följer med och håller er uppdaterade om situationen varje vecka. Vi förstår att arrangemanget kan orsaka en del fölbesvär, men vi har gjort detta beslut eftersom konsekvenserna för övrigt kan vara mycket större.

Ni kommer än nu under denna vecka höra från oss i övriga ärenden. Just nu vill vi dock informera om detta arrangemang och ifall frågor uppstår kan du vara i kontakt till info adressen